Bada infraröd bastu och förbättra din hälsa

18 oktober, 2021 Av av webmaster

En het hälsotrend just nu är att bada infraröd bastu. Denna nya typ av bastu finns numera på många olika spa-avdelningar och gym. Du kan dessutom klicka hem en alldeles egen IR-bastu från nätet. Men vilka är då hälsofördelarna med att använda en sådan? Detta berättar vi nedan!

Allra först vill vi dock hinta om att förespråkare av denna sorts bastande vittnar om alla möjliga slags fördelar. De hävdar till exempel att de genom att bada infraröd bastu kan sänka sitt blodtryck eller gå ner i vikt. Och visst finns det många hälsofördelar med att basta, vilket är särskilt sant om du ett hälsobesvär där symtomen kan lindras av värmen.

Hälsofördelarna med att bada infraröd bastu

Till fördelarna för din hälsa hör bland annat att IR-bastun:

  • Främjar viktnedgång. Få studier har gjorts på ämnet men i en mindre studie har man funnit stöd för detta påstående. Det visade sig nämligen att de personer som regelbundet bastade i en IR-bastu minskade sin fettmassa under studiens gång. Detta har sannolikt att göra med att bastun höjer din kroppstemperatur och därmed får en liknande effekt som tuff träning.
  • Avgiftar kroppen. En annan hälsofördel är att bastandet kan avgifta kroppen. Detta görs genom att skadliga ämnen förs bort från kroppen. Till exempel kan denna egenskap särskilt gynna personer som har utsatts för skadliga ämnen. Studier har nämligen visat att deras tillstånd kan förbättras genom bastande.
  • Förbättrad hjärt-kärlhälsa. Ytterligare en fördel är att användandet av en infraröd bastu kan vara positivt för din hjärt-kärlhälsa. I vissa studier har man nämligen kunnat se att personer som badar bastu kan sänka blodtrycket genom bastandet. Även symtomen på hjärtsvikt har man kunnat se förbättras i andra studier.
  • Förbättrad lunghälsa. I vissa studier har man även funnit att personer som har bastat löper en lägre risk för att drabbas av lunginflammation. Och även patienter med astma har kunnat se sina astmasymtom lindras av bastandet.
  • Smärtlindring. Genom att basta regelbundet kan du dessutom lindra din smärta. Vissa personer med besvär såsom fibromyalgi, artros och reumatoid artrit har rapporterat om att deras symtom har lindrats till följd av bastandet.