Film om stambyte i Stockholm förklarar stegen

26 maj, 2021 Av av webmaster

Vad är ett stambyte och när måste detta ske? Stambytesgruppen i Stockholm har en gjort en pedagogisk animerad video som både nås via Youtube och deras hemsida. Videon visar i steg för steg hur denna renovering sker och vad det innebär för fastighetsägarna samt de boende i fastigheterna.

Film om stambyte i Stockholm

Filmen presenteras med att handla om stambyte i Stockholm men renoveringen sker på identiskt sätt oavsett var i landet som den genomförs. Orsaken att just Stockholm nämns är att just Stambytesgruppen enbart utför arbeten inom detta län.

 • Stammar
  Stammar är det större ledningar som går in och ut från fastigheten. Därefter sträcker de sig genom hela fastigheten för att fördela vatten – och avloppsmöjligheter – till samtliga lägenheter. Därmed kan det finns flera olika stammar, exempelvis vatten, avlopp, värme och gas. Ett stambyte behöver alltså ske när någon av dessa stammar är i så dåligt skick att det är hög risk att de går sönder. Det vanligaste är att arbetet utförs på stammar som transporterar kallvatten eller varmvatten samt de som leder avloppsvatten. Detta utifrån att dessa påverkas i betydligt högre grad än många andra stammar.
 • Stambyte för att undvika skador
  Ett stambyte sker alltså för att undvika större framtida skador. Är stammarna mycket slitna finns risk för läckage eller större skador som resulterar i stora vattenskador. Att ta hand om dessa skador kan bli mycket omfattande både tidsmässigt och kostnadsmässigt. I grunden handlar alltså renoveringen om att bibehålla god kvalité på de rör och ledningar som finns i bostaden.
 • Kräver totalrenovering av badrummet
  När ett stambyte sker behöver samtliga våtrum totalrenoveras. Detta utifrån att delar av badrummet behöver rivas ut. Eftersom tätskiktet är brutet behöver därmed hela badrummet få nytt tätskikt och renoveras från grunden. Det är även detta som gör att de boende påverkas i relativt stor grad vid ett stambyte. De kan visserligen bo kvar då fastighetsägaren brukar ställa upp tillfälliga baracker i närheten men många väljer att flytta till någon vän eller släkting under renoveringsperioden.
 • Planering och information
  Då renoveringen är ett mycket stort projekt (som även påverkar de boende) krävs god planering av arbetsflödet. När det exempelvis sker inom en bostadsrättsförening brukar det först hållas en informationsträff då de som bor i föreningen kan ställa frågor till entreprenören kring arbetet och hur de kommer att påverkas.