Personlighetsutveckling som begrepp!

Personlighetsutveckling som begrepp!

11 maj, 2019 Av av webmaster

Idag är det mycket populärt att gå olika personliga utvecklingskurser!

Begreppet kommer från psykoanalysens personlighetsutveckling och syftar till att beskriva människans utveckling genom hela livet. Det finns ett flertal olika teorier och inriktingar inom personlighetsutveckling. Inom psykoanalysen så försöker man att påvisa att en persons egenskaper grundläggs tidigt i livet, men det följer inte någon speciell kronologisk ordning. Som rubriker lyder så ar det mycket populärt att gå kurser i personlig utveckling och sedan internt kom så flödar det utav olika kurser och utbildningar i ämnet. Nästan alla människor idag har gått någon form av kurs eller utbildning som syftar till att utveckla sig själv och sin personlighet på något sätt.

Klicka för mer intressant läsning!