Utbildningstrenden – Distansutbildning med större utbud

23 november, 2021 Av av webmaster

Med digitala klassrum, streaming, chat och andra tekniska lösningar är distansutbildning ett mycket eftertraktat utbildningsalternativ. Utbudet växer och även uppläggen på dessa. En trend är att erbjuda paketlösningar som innebär att de som tecknar sig för dessa utbildningar från fri tillgång till ett stort antal olika kurser under ett helt år.

Årsprenumeration på distansutbildning

Ett sätt att erbjuda distansutbildning är via årsprenumeration via video- och streamingplattformar. Det innebär därmed att de som tecknar ett abonnemang kan gå vilka digitala kurser som önskas från detta utbud.

  • Fri tillgång till alla kurser
  • Se kurserna hur ofta som önskas
  • Gå kurser som tillkommer under abonnemangstiden

Videoupplägg – fördelar och nackdelar

De webbplattformar som erbjuder distansutbildning i videoformat har ett stort antal videoklipp tillgängliga. En person som exempelvis vill lära sig bygga hemsida i WordPress kan därmed se de lektioner som handlar om just detta. Personen kan pausa, se på videon flera gånger eller hoppa över de delar som inte är intressanta. På detta sätt maximeras även tiden som läggs på kursen. Det kan ställas mot om samma person hade behövt åka iväg på en fysisk kurs. Ett alternativ som inte ger möjlighet till paus, repetition eller flexibilitet gällande tillgång till kunskapen.

Nackdelen handlar framförallt om två punkter. För det första kan det krävas mer disciplin av deltagarna. För många är det viktigt att gå hemifrån, till en skola eller föreläsningssal, för att kunna koncentrera sig och ta till sig kunskapen. Med videoutbildning är det vanligt att deltagarna sitter hemma eller på sin arbetsplats.

Den andra nackdelen handlar om interaktionen. En del människor lär sig bäst genom att läsa och lyssna – andra genom att ställa frågor, diskutera och ifrågasätta. De sistnämnda kan ha svårt att ta till sig kunskapen via en digital distansutbildning om den primärt består av videoklipp som förväntas ses.

Som med alla utbildningsalternativ finns alltså både fördelar och nackdelar och det är viktigt att man går till sig själv och ser på vilken väg som är mest effektiv utifrån ett kunskapsperspektiv. Visst är det roligt och trevligt att åka iväg på konferens med kollegorna – men lär sig personerna mer eller mindre av en videokurs som kan utföras på arbetsplatsen?

Är det tillgänglighet, stort utbud och lågt pris som söks – eller struktur, lärarledda lektioner och utbildning i en speciell lokal?